Modalitatea de aplicare a scutirii impozitului pe profit pentru companii, conform legislatiei din 2016

Precum am menţionat şi într-un articol anterior, scutirea de impozit se aplică asupra profitului contabil brut înregistrat de la începutul anului și investit în echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, calculatoare, mașini și aparate de casă, producerea sau…
Vezi mai mult…