Intârzierea stingerii obligaţiilor fiscale pentru agenţii economici, conform noilor reglementări fiscale

În cazul neachitării la termenul de scadență a obligațiilor fiscale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere care se stabilesc prin decizii ale organului fiscal. Dobânzile și penalitățile de întârziere se constituie ca și venit la bugetul…
Vezi mai mult…