acte contabile pierdute

Reconstituirea documentelor financiar – contabile conform legislatiei din 2016

Normele generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015, stabilesc că, în condițiile în care documentul pierdut, sustras sau distrus a fost întocmit de către entitate într-un singur exemplar, reconstituirea acestuia se face urmând…
Vezi mai mult…