Pe site-ul Ministerului de Finanate a fost publicat in 18.08.2015 un nou proiect legislativ privind cazierul fiscal. AttoSOFT va aduce la cunostinta principalele modificari preconizate a intra in vigoare din 2016:

1. Extinderea domeniului de aplicare având în vedere prevederile art. 1 din Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor secţiunii a 5-a din cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activităţile de declarare şi colectare a creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale aprobate prin OMFP nr. 1644/2003, potrivit cărora, începând cu data de 1 ianuarie 2004, Ministerul Finantelor Publice îşi exercită calitatea de creditor bugetar, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate acesteia pentru toate veniturile bugetare pe care le administrează, având ca obiectiv principal, pe lângă colectarea veniturilor bugetului de stat şi pe cele ale celorlalte bugete componente ale bugetului general consolidat.

2. Extinderea sferei de aplicare a cazierului fiscal luând în considerare prevederile Codului de procedură fiscală cu privire la declararea stării de inactivitate și a entităţilor fără personalitate juridică. De asemenea se propune menționarea distinctă a organizării cazierului fiscal pentru contribuabilii care au săvârșit fapte sancționate de legile contabile(legea contabilității).

3. Extinderea sferei de aplicare a cazierului fiscal prin reglementarea înscrierii situațiilor de atragere a răspunderii solidare prevăzute la alin. (1) al art. 27 din Codul de procedură fiscală, prin reglementarea unei prevederi generale, care cuprinde toate situațiile în care organul fiscal emite decizie de atragere a răspunderii solidare: art. 27 alin. (1), dar și pentru situațiile prevăzute de art. 27 alin. (2) și (3) când debitorul este declarat insolvabil sau insolvent.

4. Reglementarea distinctă a atragerii răspunderii solidare(patrimoniale) cu debitorul declarat insolvent potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, pentru creanțele administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.

5. Reglementarea înscrierii inactivității fiscale a persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanților legali ai acestora din perioada în care au apărut situaţiile de declarare a stării de inactivitate. De asemenea, se propune reglementarea înscrierii inactivității fiscale în cazierul fiscal al noilor reprezentanti legali desemnați, în situația în care se menţine starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunii în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane care nu au obligaţia înregistrării la registrul comerţului.

6. Se propune reglementarea scoaterii inactivităţii fiscale a persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică din cazierul fiscal al reprezentantului legal, dacă şi-a pierdut această calitate, după un an de la înscrierea menţiunilor privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerţului sau de la data expirării mandatului, în situaţia în care acesta este limitat în timp şi nu a fost reînnoit.

7. Se propune ca unitățile teritoriale ale ANAF la nivelul cărora urmează să fie organizat cazierul fiscal să fie stabilite prin Ordin al președintelui ANAF.

8. Completarea prevederilor ordonanței cu actele/documentele emise de toate organele competente din subordinea ANAF, nu numai de cele fiscale şi vamale, rămase definitive, în baza cărora se efectuează înscrierea datelor în cazierul fiscal, având în vedere înființarea Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

9. Se propune ca faptele sancţionate contravenţional cu avertisment să nu se înscrie în cazierul fiscal.

10. Reglementarea la nivelul ordonanţei, a persoanelor competente să solicite eliberarea certificatului de cazier fiscal al contribuabililor.

11. Reglementarea posibilității eliberării certificatului de cazier fiscal de către oricare dintre organele fiscale competente, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului, în prezenţa acestuia sau a reprezentantului legal. Măsura vine să sprijine contribuabilul care, la un anumit moment se află în aria de competență a altui organ fiscal decât cel în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal solicită eliberarea certificatului de cazier fiscal.

12. Reglementarea obligativităţii organizării de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a istoricului contribuabililor care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal şi păstrarea datelor pentru o perioadă de 10 ani de la data scoaterii din evidenţă, care se utilizează de organele fiscale în realizarea analizei de risc.

13. Reglementarea obligativităţii prezentării certificatului de cazier fiscal în cazul cooptării unor noi membri în asociaţii şi fundaţii, atunci când aceştia dobândesc şi calitatea de reprezentanţi legali, propunere menită să asigure implementarea în textul actului normativ a Deciziei 10/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, emisă ca urmare a judecării recursului în interesul legii

14. Stabilirea unor dispoziţii tranzitorii pentru faptele/situaţiile constatate prin acte încheiate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, care au fost săvârşite, respectiv au intervenit în perioada anterioară, respectiv neînscrierea acestora în cazierul fiscal dacă în perioada în care s-au săvârşit nu era prevăzută obligativitatea înscrierii în cazierul fiscal.

15. Aplicarea prevederilor referitoare la scoaterea din cazierul fiscal a faptelor şi situaţiilor care sunt înscrise la data intrării în vigoare a ordonanţei.

16. Abrogarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001.

Deja ai votat!

Vezi comentariile
mai jos

cazier fiscal 2016, certificat cazier fiscal

Distribuie acest articol

Articolul anterior
Cazierul Fiscal in format electronic
Articolul următor
Evidenta contabila a facturilor electronice

Te-ar mai putea interesa si:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.