Prevederi noi privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator valabile incepand cu 01.01.2017

DGRFP Galaţi informează contribuabilii că a fost publicat Ordinul ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrului finanţelor publice nr. 872/5932/2284/2903 din 2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator. Prevederile acestui ordin intră în vigoare la 1 februarie 2017 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie.

Conform noului ordin a fost eliminată prevederea limitativă legată de plafonul venitului anual de 10.000 dolari SUA pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit, pe care angajatorul trebuia să îl realizeze şi să îl înregistreze distinct în balanţele analitice, ca urmare a activităţii de creaţie de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract.

Astfel, angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută de Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa la ordin;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexa la ordin;
d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creaţie de programe pentru calculator

Activitatea de creaţie de programe pentru calculator, este definită ca reprezentând prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor specifice menţionate în anexa la ordin în scopul realizării unui produs final sau a unei componente a unui produs final, destinat comercializării.
Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în conformitate cu Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform ocupaţiilor prevăzute în anexa la ordin, sunt:

– actul constitutiv, în cazul operatorilor economici; o organigrama angajatorului; o fişa postului;
– copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia cu menţiunea “conform cu originalul” a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia cu menţiunea “conform cu originalul” a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
– copia cu menţiunea “conform cu originalul” a contractului individual de muncă;
– statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută de Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creaţie de programe pentru calculator;
– balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creaţie de programe pentru calculator.

Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. În situaţia în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, furnizat de un furnizor de servicii acreditat.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire.

Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.

Deja ai votat!

Vezi comentariile
mai jos

legislatie programatori 2017

Distribuie acest articol

Articolul anterior
Institutul de Tehnica de Calcul nu mai emite avize tehnice pentru vechile case de marcat
Articolul următor
Portalul clientilor AttoSOFT – o noua cale de a comunica cu partenerii nostrii de afaceri

Te-ar mai putea interesa si:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.