Prevederi legislative privind sediul social expirat al contribuabililor

Sediul social expirat a devenit o problema ca urmare a modificarilor aduse la Codul de procedura fiscala aplicabile din 2016, care prevad ca un contribuabil poate deveni inactiv si in situatia in care are sediul social expirat.

Ce precizeaza codul de procedura fiscala la art. 92 Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi:

Contribuabilul  este declarat inactiv dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
e) durata de funcţionare a societăţii este expirată;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.

Termenul de declarare a inactivitatii:

Declararea în inactivitate se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil/plătitor a unei notificări referitoare la situaţiile respective.

Cum se poate reactiva un contribuabil?

În cazul prevăzut la lit. g), în vederea reactivării contribuabilul trebuie să nu se mai afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, conform menţiunilor înscrise în registrele în care a fost înregistrat. Înscrierea în registrul contribuabililor inactivi se face de către organul fiscal central emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării. Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în registrul contribuabililor inactivi. Procedura de aplicare a acestui articol 92 din Codul de procedura fiscala a fost aprobata prin Ordinul nr. 3846/2015 publicat in MOF nr. 14/08.01.2016.

Consecintele inactivitatii potrivit acestui ordin:

Contribuabililor/plătitorilor declaraţi inactivi li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data comunicării deciziei de declarare în inactivitate. Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA datorită declarării inactivităţii fiscale, la reactivare vor solicita înregistrarea în scopuri de TVA, la organul fiscal competent. Înregistrarea în scopuri de TVA se consideră valabilă începând cu data comunicării Deciziei de înregistrare în scopuri de TVA. Fluxul privind declararea ca inactivi a contribuabililor se aplică lunar, după primirea informaţiilor de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Nu se înscriu în evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificărilor transmise de organul fiscal central, fac dovada că nu se mai află în situaţia pentru care au fost incluşi în listă, până la expirarea termenului de 30 de zile prevăzut în conţinutul notificării. Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declaraţi inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiinţat rămân inactivi.

Documente necesare prelungirii duratei sediului la ONRC:

-actul aditional sau un nou act de prelungire a duratei sediului social;
-o cerere inregistrare a mentiunilor si de depunere acte.

Deja ai votat!

Vezi comentariile
mai jos

sediul expirat

Distribuie acest articol

Articolul anterior
Solutii software pentru institutii si agenti economici – microintreprinderi si PFA-uri – Optimizarea legala a costurilor
Articolul următor
Firmele de apartament si modificarile de primavara la Normele Codului fiscal, privind impozitele pe cladiri

Te-ar mai putea interesa si:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.