Nou! Lista contribuţiilor, impozitelor şi taxelor care pot fi plătite prin card bancar – Aprobată prin OMFP 1376/2016 din 10-08-2016

In Monitorul Oficial nr. 0614 din 10 august 2016 a fost publicat OMFP 1376/2016 privind tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare in sistem online prin intermediul Sistemului National Electronic de Plati.

Potrivit reglementărilor în vigoare, instituțiile publice acceptă toate mijloacele electronice de plată online (internet banking, mobile banking, fără a se limita la acestea). În cazul în care contribuabilul optează pentru plata impozitelor și taxelor utilizând cardul bancar, atunci poate utiliza carduri Visa, Visa Electron, Mastercard și Maestro emise de orice bancă din țară sau străinătate.

Conform Ordinului MFP nr. 943/2016, lista este valabilă:

– numai pentru achitarea obligaţiilor bugetare prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului;
– numai persoanele fizice identificate fiscal pe baza codului numeric personal.

Impozit pe venit

Impozit pe veniturile din activităţi independente
Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
Impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor
Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dividende din străinătate
Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dobânzi din străinătate
Impozit pe veniturile din pensii din străinătate
Impozit pe veniturile din premii
Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate
Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul aurului financiar
Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală
Impozit pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

Impozit pe veniturile din investiţii sub forma veniturilor din lichidarea unei persoane juridice

Impozit pe venituri din alte surse ale persoanei fizice
Regularizări
Impozit pe veniturile obţinute din românia de nerezidenţi – persoanele fizice
Impozit pe veniturile din dividende obţinute din România de persoane nerezidente
Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute din România de persoane nerezidente
Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute din România de persoane nerezidente
Impozit pe veniturile din comisioane obţinute din România de persoane nerezidente
Impozit pe veniturile obţinute din România de persoane nerezidente din activităţi sportive şi de divertisment
Impozit pe veniturile reprezentând remuneraţii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române
Impozit pe veniturile din servicii prestate în România şi în afara României de persoane nerezidente
Impozit pe veniturile obţinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate în România
Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente
Impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice române realizate de persoane nerezidente

Accize

Accize încasate din vânzarea de alcool etilic
Accize încasate din vânzarea de ţigarete
Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006
Accize încasate în vamă din importul de produse de ţigarete

Contribuţii de asigurări sociale

Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi
Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator
Contribuţia de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice
Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi din activităţi economice
Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală

Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator

Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de angajator de la asiguraţii angajaţi (salariaţi)
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, conformLegii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator
Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator pentru persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate de muncă, din cauza unui accident de muncă sau boală profesională
Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele fizice care au calitatea de angajator
Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activităţi independente, activităţi economice şi din drepturi de proprietate intelectuală
Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri

Contribuţii de asigurări pentru şomaj

Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi
Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator

Taxa pe valoarea adăugată

Taxa pe valoarea adăugată

Alte taxe şi tarife

Eliberarea autorizaţiei pentru procurarea armei letale sau a armei neletale supuse autorizării, Acordarea atestatului de colecţionar, Eliberarea autorizaţiei pentru organizarea şi desfăşurarea cursului de iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pentru cunoaşterea legislaţiei şi a modului de folosire a armelor şi muniţiilor, Eliberarea atestatului de instructor în poligonul de tragere
Taxele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
Tarife aplicabile activităţii de formare profesională, atestare, autorizare şi acceptare personal
Eliberarea cărţii de identitate a armei sau a unui nou permis de armă
Avizarea artificierilor şi pirotehniştilor
Taxa de emitere a autorizaţiei de pescuit comercial cu caracter temporar/eliberarea permiselor de pescuit comercial/recreativ/sportiv/taxa de emitere a licenţei de pescuit
Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar, conform Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare
Taxe pentru cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic depuse în ţară/paşaportului simplu electronic (minorii sub 12 ani) cu valabilitate 3 ani depuse în ţară/paşaportului simplu temporar depus în ţară
Tarife pentru parcurgerea procedurilor pentru reglementarea activităţilor cu microorganismele modificate genetic (MMG), utilizate în condiţii de izolare
Tarife percepute pentru deschidere cont în Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, conformOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare
Tarife pentru administrarea conturilor operatorilor instalaţiilor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare (în funcţie de numărul de certificate) şi alte persoane decât cele aflate sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Amenzi, penalităţi şi confiscări

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Direcţia generală antifraudă fiscală
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate
Amenzi judiciare
Penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată
Penalităţi de nedeclarare

Deja ai votat!

Vezi comentariile
mai jos

accize card bancar, contributii cas, impozit pe venit, taxe online

Distribuie acest articol

Articolul anterior
Ce conţine declaraţia 394, conform ultimelor reglementări ANAF din Iulie 2016
Articolul următor
Intârzierea stingerii obligaţiilor fiscale pentru agenţii economici, conform noilor reglementări fiscale

Te-ar mai putea interesa si:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.