Implementarea software reprezintă serviciul prin care software-ul pe care îl producem este transformat într-o soluție menită să elimine neajunsuri ale activității clientului și să aducă plusvaloare în organizare, eficiență și control.

Serviciul este derulat împreună cu angajații clientului, implicarea și motivarea acestora influențează într-o măsură majoră calitatea și durata acestui proces. Rolul firmei noastre este de a realiza configurările tehnice ale software-ului și ale hardware-ului, dar mai ales de a organiza procesele de analiză a activității, inventariere, modificare a procedurilor de lucru, instruire teoretică și practică a operatorilor, etc.

Procesul de implementare se derulează pe baza unui proiect de implementare care conține activitățile ce trebuiesc desfășurate, durata acestora, programarea lor în timp și persoanele care trebuie să participe la desfășurarea lor.

Analiza

1. Analiza activității clientului și a obiectivelor acestuia urmărite prin implementarea soluției software. Activitatea se desfășoară de către consilierul implementare și conducerea firmei client. Sunt extrase detaliile și specificul activității firmei client, problemele întâmpinate în desfășurarea activității și moduri de rezolvare a lor. Cum poate soluția software să-și aducă aportul la îmbunătățirea activității. Care sunt obiectivele pe care vor să le atingă persoanele din conducerea firmei în urma implementării soluției software.

Configurarea programului

2. Configurarea programului și elaborarea unui mod de lucru care să satisfacă cerințele clientului. Soluția elaborată este prezentată clientului, ca răspuns la fiecare cerință a lui și ca mod de lucru care eficientizează activitatea. Clientul poate aproba soluția, poate formula cerințe suplimentare sau poate să modifice părți din soluție pentru a se potrivi mai bine. Odată aprobată soluția, se trece la următoarele etape.

Instalarea solutiei software

3. Software-ul este instalat de către consilierul implementare pe echipamentele clientului și este verificat în funcționare.

Instruirea personalului

4. Consilierul software elaborează instrucțiunile de lucru pentru fiecare post de lucru în parte. Operatorii clientului vor fi instruiți grupat pe atribuții și vor primi teme de lucru pentru a exersa noul mod de operare.

Pornirea lucrului pe noul sistem informatic

5. Această etapă presupune preluarea sau introducerea stocurilor, soldurilor și a altor nomenclatoare pe care le are firma client la acel moment. Sunt realizate legăturile informatice pe care firma poate să le aibă cu diferiți parteneri și fără de care nu poate funcționa. De la data stabilită, toate activitățile firmei se desfășoară utilizând noul sistem informatic.

Supervizarea

6. Consilierul implementare supraveghează modul de lucru al operatorilor în noul sistem informatic, pentru a consolida o practică corectă, așa cum a fost proiectată și pentru a elimina eventualele neajunsuri. În această perioadă apar cele mai multe erori de operare care trebuiesc remediate pe loc. Apar și situații care nu au fost luate în calcul în faza de proiectare/configurare și care necesită soluții rapide pentru a se putea derula activitatea.

Predarea implementării în service

7. Finalizarea proiectului are loc când toate activitățile prevăzute în planul de implementare au fost realizate și activitatea clientului se desfășoară utilizând noua soluție informatică. Este realizează o sondare a mulțumirii clientului și verificarea atingerii obiectivelor specificate inițial. În perioada postimplemenare clientul are nevoie sporită de sprijinul unui specialist, ceea ce se realizează prin încheierea unui contract de service / mentenanță.