Gestiune piese

– Identificare piesă în TecDoc
– Verificare în stocul propriu a codurilor echivalente
– Verificare la furnizori a stocului și a prețului pentru codurile echivalente
– Ofertă client
– Comandă client
– Comandă furnizor
– Factură intrare (furnizor)
– Transformare comandă furnizor în factură furnizor
– Import în format electronic factură furnizor
– Transformare comandă furnizor în factură intrare prin scanarea pieselor
– Obținere NIR

Lucrări service

– Planificator lucrări service
– Întocmire deviz ofertă

  • import Audatex
  • Utilizare nomenclator manopere propriu

– Deviz comandă
– Obținere:

  • Proces verbal de predare / primire mașină în service
  • Comandă de lucrări în service
  • Pontaje lucrări mecanici

– Deviz final de lucrări
– Factură client
– Bon fiscal
– Încasare cu chitanță
– Încasare prin bancă, automat prin importul extrasului de cont bancar

Caracteristici

– Administrarea punctelor aflate la distanță prin tehnologie on-line sau replicare informații între bazele de date.
– Multi gestiune.
– Gestiuni la preț intrare – Depozit.
– Gestiuni la preț vânzare – Magazin.
– Descărcare gestiune FIFO.
– Descărcare gestiune mod PMP.
– Note de transfer între gestiuni.
– Număr nelimitat de utilizatori.
– Facturi de import, obținere DVI.
– Facturi de intrare în valută.
– Nomenclator de prețuri în valută.
– Inventariere.
– Atenționare revizii mașini clienți.
– Verificare mulțumire clienți.
– Rapoarte, declarații contabile.
– Nomenclator roți, anvelope.

Functionalitati

– Transmitere automată din TecDoc a codurilor de piese echivalente și verificarea stocului propriu.
– Nomenclator propriu de piese cu echivalențe auto și informații specifice.
– Căutare marfă (piese) după criterii multiple: cod de original, cod de producător, echivalențe.
– Nomenclator marfă specific pentru roți și anvelope.
– Căutare marfă după caracteristici roți / anvelope.
– Înregistrare comenzi piese clienți. Rezervare piese comandate pe clienți.
– Transformare automată a comenzilor clienți în comenzi furnizor.
– Transformare automată a comenzilor furnizori în facturi de intrare. Obținere NIR.
– Recepție mărfuri cu cititorul de coduri de bare. Emitere etichete coduri de bare pentru piesele care nu au cod de bare.
– Stabilire prețuri de vânzare în valută cu calcul automat al prețului de vânzare în lei pe baza cursului valutar.
– Înregistrarea declarațiilor vamale de import (DVI) pentru mărfurile importate din afara Comunității Europene.
– Înregistrarea declarațiilor de import pentru mărfurile cumpărate de la furnizori din Comunitatea Europeană.
– Obținerea declarației Intrastat pentru mărfurile cumpărate din CE.
– Calcul automat al diferențelor de curs valutar.
– Transfer piese pe devize lucrări service.
– Vânzare cu factură sau cu bon fiscal (compatibilitate cu diverse echipamente fiscale).
– Modul administrare facturi de avans.
– Verifică soldurile clienților și furnizorilor.
– Limitare la facturare a clienților rău platnici.
– Evidență stoc marfă / piese: disponibil, rezervat, comandat.
– Calculează comanda optimă de mărfuri / piese pentru stocul propriu și automatizează transmiterea acesteia la furnizori.
– Lucrul cu coduri de bare: recepție, transfer, vânzare mărfuri, generare coduri de bare pentru mărfurile care nu au cod de bare și tipărirea etichetelor cu cod de bare.
– Inventarierea mărfurilor cu dispozitive mobile de inventariere.
– Definirea automată a partenerilor doar cu codul fiscal.
– Verificarea automată a partenerilor pe www.mfinante.ro
– Accesul rapid „Info sold client”.

Rapoarte Gestiune

– Stocuri de marfa cantitativ valorice.
– Balanța mărfurilor cantitativ și cantitativ valorică.
– Adaos comercial realizat.
– Fișa mărfii cantitativ valorică.
– Intrări / ieșiri mărfuri pe documente.
– Rulaj intrări / ieșiri mărfuri.
– Topul adaosurilor comerciale cantitativ / valoric.
– Topul vânzărilor pe mărfuri cantitativ / valoric.
– Topul vânzărilor pe grupe de marfă cantitativ / valoric.

Functii service auto

– Programare lucrări service pe utilaje.
– Nomenclator propriu de operațiuni și instrucțiuni de lucru.
– Obținere deviz ofertă.
– Integrare Audatex® – import devize Audatex®.
– Obținere deviz comandă.
– Tipărire proces verbal de preluare a mașinii în service.
– Tipărire comandă lucrări în service.
– Tipărire fișă de verificare generală.
– Obținere deviz final de lucrări.
– Emitere certificat de garanție.
– Conectare la modulul “Pontaje lucrări mecanici”.

Rapoarte service auto

– Fișa mașinii: piese înlocuite, manopere realizate, mecanici, etc.
– Realizări mecanici: manopere efectuate, ore lucrate, abatere de la normativ, etc.
– Documente necesare dosarului de asigurare.
– Raportari parc auto pentru clienții cu mai multe mașini.

Funcții financiare

– Modul administrare avansuri de trezorerie.
– Modul administrare CEC-uri.
– Import automat extras de cont.
– Export date în programe de contabilitate.

Funcționalități generale

– Lucrează în rețea, utilizează o bază de date cu tehnologie “client-server” care nu are nevoie de licențiere suplimentară.
– Pot fi integrate în sistem puncte de lucru aflate la distanță, utilizând una din tehnologiile: replicare informații sau on-line.
– Configurator rapoarte.
– Export rapoarte în Excel, OpenOffice, HTML.
– Posibilitate integrare cu modulul de transmitere mesaje SMS sau e-mail, pentru solduri clienți, anunțare revizii, promoții, etc.
– Transmitere automată a rapoartelor pe e-mail.
– Accesul utilizatorilor securizat în funcție de parolă și drepturi de utilizare.

Facilități și servicii suport

– Manual utilizare pentru învățare rapidă.
– Video tutoriale cu prezentare mod de lucru.
– Forum.
– Servicii implementare on-line.
– Servicii implementare la sediul clientului (cel puțin 8 ore).
– Service on-line.
– Asistență telefonică.
– Update în garanție.
– Update legislativ.
– Update de dezvoltare.