Intârzierea stingerii obligaţiilor fiscale pentru agenţii economici, conform noilor reglementări fiscale

În cazul neachitării la termenul de scadență a obligațiilor fiscale, se datorează după acest termen dobânzi și penalități de întârziere care se stabilesc prin decizii ale organului fiscal. Dobânzile și penalitățile de întârziere se constituie ca și venit la bugetul căruia îi aparține creanța principală.

Dobânzile se calculează prin aplicarea unui anumit procent la suma obligației fiscale datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Dacă în urma corectării declarațiilor fiscale sau a deciziilor de impunere rezultă obligații fiscale suplimentare dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenței creanței fiscale pentru care s-a stabilit diferența și până la data stingerii acesteia, inclusiv.
Penalitățile de întârziere se calculează prin aplicarea unui anumit procent la suma obligației fiscale datorate, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere și nu înlatură obligația de plata a dobânzilor.

Dobânzile și penalitățile generate de diverse situații în care se poate afla societatea:
– Nu se constituie dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum și sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.
– Neplata la termen a impozitelor administrate de organul fiscal central pentru care perioada fiscală este anuală generează dobânzi astfel:
a) în anul fiscal de impunere, pentru obligațiile fiscale, dobânzile se calculează din ziua următoare termenului de scadență și până la data stingerii sau, după caz, până în ultima zi a anului fiscal de impunere, inclusiv;
b) pentru sumele neachitate în anul de impunere, dobânzile se calculează începând cu prima zi a anului fiscal următor până la data stingerii acestora, inclusiv.

– În cazul plăților efectuate prin decontare bancară – dacă instituțiile de credit nu deconteaza sumele cuvenite bugetului general consolidat în termen de 3 zile lucrătoare de la data plății, contribuabilului i se generează dobânzi și penalități de întârziere.

– Dobânzi și penalități de întârziere în cazul debitorilor pentru care s-a pronunțat o hotărâre de dizolvare – începând cu data înregistrării hotărârii de dizolvare a debitorului la registrul comerțului nu se mai datorează și nu se calculează dobânzi și penalități de întârziere.Dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a desființat actul care a stat la baza înregistrării dizolvării, se vor calcula dobânzi și penalități de întârziere între data înregistrării în registrul comerțului a actelor de dizolvare și data rămânerii definitive a hotărârii de desființare.

– Nedeclarare creanțelor fiscale administrate de organul fiscal central genereazăo penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate. Penalitatea de nedeclarare se poate reduce la cererea contribuabilului cu 75%, dacă obligațiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată sau compensare sau  sunt eșalonate la plată, reducerea acordându-se în acest caz la finalizarea eșalonării la plată.Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligațiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală, constatate de organele judiciare. Nu se stabilește penalitatea de nedeclarare dacă aceasta este mai mică de 50 lei.

– Majorări de întârziere în cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale – nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Deja ai votat!

Vezi comentariile
mai jos

obligatii fiscale 2017, plati anaf

Distribuie acest articol

Articolul anterior
Nou! Lista contribuţiilor, impozitelor şi taxelor care pot fi plătite prin card bancar – Aprobată prin OMFP 1376/2016 din 10-08-2016
Articolul următor
Modul şi ordinea stingerii obligaţiilor fiscale, conform Codului de procedură fiscală din 2016

Te-ar mai putea interesa si:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.