DataLight Producție 2.0

Software de management al activităților de producție industrială

Susținem producătorii autohtoni cu soluții software puternice, compuse din module individuale adaptate special industriei tale!

Producție 2.0 este soluția ideală pentru gestionarea proceselor operaționale din fabrică de la A la Z. Asta include achiziția de materii prime, monitorizarea fluxului de producție, analiza productivității și chiar și realizarea de previziuni (Forecasting)!

Control total pentru o producție mai eficientă

Era Industry 4.0 este deja o realitate și în România: toate procesele din cadrul unei fabrici sunt interconectate, analizate și eficientizate pe baza de soluții software specializate. Pentru a rămâne competitiv ca și producător în orice industrie, e necesar să menții un flux de producție cât mai „cost-efficient” și capabil să onoreze orice comandă în cel mai scurt timp. Vremurile ținerii evidenței cu pixul și hârtia sunt demult apuse, fiind înlocuite cu aplicații de automatizare la care ai acces din doar câteva clickuri.

Ca parte a suitei DataLight ERP, modulul dedicat Producție 2.0 îți oferă un suport tehnologic puternic pentru gestionarea întregului lanț de activități de producție din cadrul unei „fabrici inteligente”. Asta înseamnă o monitorizare în timp real a necesarului de materii prime, planificarea fiecărei etape din fluxul de producție, organizarea depozitării mărfii și a mijloacelor de eliminare a deșeurilor reziduale și analiza utilizării resurselor, respectiv a eficienței angajaților. Află mai multe detalii despre funcționalitățile acestei soluții pe această pagină!

Monitorizare și eficientizare flux producție:

 • Organizare clară a tuturor datelor aferente procesului de fabricație – un aspect important al modulului Producție 2.0 este de clarificare a informațiilor distribuite între secții și respectiv către managementul firmei. Sunt preluate automat din secțiile individuale informațiile privind consumurile, reperele realizate, rectificări / rebuturi sau casări de repere defecte.
 • Calcule de consumuri și abateri tehnologice – pe baza „rețetelor” pre-setate (vezi pagina modulului de Asamblări pentru mai multe detalii), sistemul permite estimarea necesarului de consum și compararea acestuia cu consumul efectiv, pentru un control cât mai minuțios al fiecărui tip de resurse materiale.
 • Integrare sistem de control tehnic de calitate (CTC) –  programul dispune de un sistem de urmărire a calității, prin înregistrarea și evaluarea defectelor apărute la repere si produsele finite.
 • Instrument puternic de previziune prin simulări – sistemul permite realizarea de simulări de scenarii de producție pentru o diferite perioade de timp (lună, an, personalizat). În acest mod se poate estima atât cantitățile cât și valorile materiilor prime si materialelor.
 • Centralizare date de la mai multe fabrici sau puncte de producție –  programul dispune de un modul automat de consolidare a datelor prin Internet sau prin alte mecanisme de transmitere a datelor.  Acestea sunt centralizate la centru pentru a se putea urmări cât mai fidel dar în același timp cât mai simplu situația reală din teren.

Gestionare resurse și utilaje producție:

 • Urmărire alocare sarcini utilaje / stații – permite să se înregistreze utilajele din cadrul secțiilor și să se genereze sarcini de lucru pe fiecare utilaj în parte. 
 • Organizare mentenanță utilaje / consumabile – fiecare utilaj implicat în procesul de producție are înscrise datele aferente de uzură a pieselor, necesar consumabile, etc. Astfel, operatorii sunt înștiințați din timp pentru realizarea de mentenanță preventivă / de uzură și lansarea de comenzi pentru schimb piese.

Simplu de utilizat, dar cu nivel ridicat de securitate!

 • Control puternic asupra operatorilor și a corectitudinii datelor – drepturile fiecărui operator sunt detaliate până la nivel de document (modificare / ștergere sau doar vizualizare), iar acest control asupra utilizatorilor nu încetinește viteza de lucru.
 • Terminologie simplă, dar specifică fiecărei etape de producție – am acordat mare atenție modului de culegere a datelor din „teren” (secții, ateliere, poziții), pentru ca interfața să fie ușor de navigat, indiferent de nivelul de pregătire pe computer.

Comunicare cu toate departamentele prin alt module ERP!

 • Integrare cu modulele de gestiune, salarizare, mijloace fixe ș.a. – datele operate în acest modul sunt importate / exportate automat sau la comandă în modulele ERP adiacente, pentru a nu se opera același document de mai multe ori.
 • Baze de date de maximă siguranță –  folosind tehnologia client-server, programul (și implicit orice modul ERP conectat) dispune de siguranță sporită a datelor, de trafic minim în rețea și deci sensibilitate redusă la problemele hardware. Sistemul permite crearea de salvări automate și previne accesul neautorizat la datele confidențiale.

Exemple de rapoarte disponibile în software Producție 2.0:

 • centralizator de comenzi pe produse finite / clienți

 • comenzi producție

 • antecalculații comenzi

 • necesar de materiale raportat la stocul din gestiune

 • necesar de materii prime pe comandă / lansare în producție

 • necesar consum de materiale pe secție

 • necesar consum de timp pe zi / secție

 • centralizator note de lucru

 • centralizator note de predare

 • raport planificat / realizat

 • stocurile produselor ce se consumă

 • stocuri pe produsele realizate

 • rapoarte CTC defecte / centralizator defecte

 • centralizator consumuri și predări (modul Asamblări)

 • raport zilnic de producție, disponibil și pe coloane (modul Asamblări

 • raport lansare în producție (modul Asamblări)

Fă pasul decisiv spre succes în producție!