DataLight Mijloace Fixe

Instrument rapid și puternic pentru evidența mișcării mijloacelor fixe

Când vine vorba de banii investiți într-o afacere, mijloacele fixe reprezintă cea mai semnificativă parte. Aici sunt incluse cheltuieli cu clădiri, vehicule și echipamente. Însă este extrem de dificil, pe măsură ce firma crește, să păstrezi manual evidența stării, a lucrărilor de mentenanță și a valorii acestor investiții. Cu DataLight Mijloace Fixe, ai totul într-un singur loc!

✔ Ai control total și o imagine clară a informaţiilor despre imobilizări

✔ Sunt calculate automat cotele lunare de amortizare

✔ Vezi rapoarte de evaluare a costurilor cu amortizarea pe centre de profit

Descriere modul

Parte integrantă a suitei DataLight ERP și adiacent programului de contabilitate BalPro, modulul Mijloace Fixe a fost dezvoltat ca soluție de monitorizare, control și gestiune a imobilizărilor corporale cu beneficii pe termen lung (>1 an). În cadrul acestei soluții, operatorii au acces la lista cu mijloacele fixe din unitate, fișa aferentă (date despre locație, stare, mișcări, valori pe debit / credit etc.), amortizarea fiecăruia (individual sau pe grupe), nota contabilă a amortizării ș.a.m.d. pentru toate mijloacele fixe, pe sistem multi-societate.

Rapoartele predefinite în DataLight Mijloace Fixe cuprind:

  • Lista mijloacelor fixe  – denumire, număr inventar, valori contabile, de uzură, rămasă, starea, gestiunea curentă etc.
  • Lista intrărilor mijloacelor fixe  – caracteristicile tehnice și accesorii ale acestora
  • Fișa mijlocului fix – datele generale și mișcările acestui mijloc fix, cu număr document și valorile pe debit si credit.
  • Amortizarea mijloacelor fixe – cod de clasificare, denumire, valoare inventar, valoare la 01.01, valoare rămasă la 01.01, grad de utilizare, cota amortizare lunară, valoare uzură, valoare uzură an curent, valoare rămasă etc.
  • Amortizarea mijloacelor fixe pe grupe – la fel cu raportul anterior, dar grupat pe grupele de mijloace fixe.
  • Active imobilizate valori brute – codul, denumirea și număr de inventar al mijlocului fix, soldul inițial, intrări, majorări, ieșiri, diminuări, sold final – pentru raportări legate de bilanț.
  • Lista obiectelor de inventar – denumire, număr inventar, valori contabile, de uzură, rămasă, starea, gestiunea curentă etc.

Pe lângă rapoartele predefinite, DataLight Mijloace Fixe permite crearea de rapoarte personalizate prin comenzi SQL, pentru a obține orice fel de raport posibil prin interogarea bazei de date a companiei. Odată salvate, aceste rapoarte pot fi adăugate în bara de unelte în cadrul interfeței programului.

Beneficii soft gestiune Mijloace Fixe

Rapoarte detaliate amortizare – toate datele stocate în program pot fi puse in valoare prin rapoarte, atât referitoare la amortizare, cât şi la evoluţia unui mijloc fix şi operaţiunile realizate asupra lui (listă mijloace fixe, fișele acestora, amortizarea individuală sau pe grupe, note contabile amortizare).

Istoric operațiuni mijloace fixe – poți vizualiza rapid istoricul operaţiunilor realizate pe o anumită imobilizare (intrări, reclasificări, majorări / diminuări de valoare, transferuri între gestiuni / responsabili).

Informații bine structurate – programul îți permite crearea unei structuri de gestiuni şi responsabili de imobilizări care să acopere cât mai fidel structura organizatorică a companiei.

Sistem multi-societate – programul ţine evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar a mai multor societăţi.

Centre de profit / cost – permite evidențierea centrelor de profit / cost la care este alocată imobilizarea respectivă, astfel încât să se poată folosi componentele de cheltuieli aferente imobilizării, în situaţiile contabile şi cele de cost-control / bugetare.

Rapoarte personalizate – programul generează toate rapoartele aferente imobilizărilor şi permite chiar și crearea de noi rapoarte prin generatorul de rapoarte externe, inclusiv Registrul inventar.

Integrabil în programul de contabilitate – modulul DataLight Mijloace Fixe este integrabil în BalPro (soft contabilitate) – astfel poți transfera automat notele contabile de amortizări către acesta.