Ce trebuie sa stii daca primesti un control neprevazut din partea ANAF-ului

Codul de procedura fiscala din 2016, mentioneaza la art.135 ca, la începerea controlului inopinat, organul de control este obligat să prezinte contribuabilului/plătitorului legitimaţia de control şi ordinul de serviciu. Daca esti controlat in mod neasteptat de fisc, trebuie sa consemnezi acest lucru în registrul unic de control, potrivit noii legii fiscale.

La finalizarea controlului inopinat, se încheie un proces-verbal, drept mijloc de probă. Un exemplar al procesului-verbal se comunică contribuabilului/plătitorului. Contribuabilul / plătitorul îşi poate exprima punctul de vedere faţă de constatările menţionate în procesul-verbal în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare.

In cadrul inspecţiei neprevazute a fiscului, organul de inspecţie fiscală procedează la:
– examinarea documentelor din dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului;
– verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă şi fiscală a contribuabilului/plătitorului;
– solicitarea informaţiilor de la terţi;
– verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;
– solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentantul legal al contribuabilului/plătitorului sau împuternicitul acestuia ori de la persoanele prevăzute la art. 124 alin. (1), după caz, ori de câte ori acestea sunt necesare în timpul inspecţiei fiscale, pentru clarificarea şi definitivarea constatărilor;
– sancţionarea faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi contabile constatate şi luarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea incalcarii legislaţiei fiscale şi contabile;
– dispunerea măsurilor asigurătorii conform legii;
– sigilarea bunurilor, întocmind un proces-verbal.

Contribuabilul/Plătitorul are obligaţia să îndeplinească măsurile prevăzute în procesul verbal întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele şi condiţiile stabilite de organul de inspecţie fiscală.

Obligaţia de colaborare a contribuabilului/plătitorului

– La începerea inspecţiei fiscale in mod neasteptat, contribuabilul/plătitorul trebuie informat că poate numi persoane care să dea informaţii. Dacă informaţiile sunt insuficiente, atunci fiscul se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii necesare realizării inspecţiei fiscale.
– Contribuabilul este obligat să colaboreze pentru constatarea stărilor fiscale de fapt. Acesta este obligat să dea informaţii, să prezinte la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.
– Pe toată durata exercitării inspecţiei fiscale contribuabilul/plătitorul are dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitate sau juridică.

Locul şi timpul desfăşurării inspecţiei fiscale

– Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în spaţiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului. Contribuabilul/Plătitorul trebuie să pună la dispoziţie un spaţiu adecvat, precum şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscale.
– Dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziţie un spaţiu de lucru adecvat pentru derularea inspecţiei fiscale, atunci activitatea de inspecţie se poate desfăşura la sediul organului fiscal sau în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul/plătitorul.
– Indiferent de locul unde se desfăşoară inspecţia fiscală, fiscul are dreptul să inspecteze locurile în care se desfăşoară activitatea, sau unde se află bunurile impozabile, în prezenţa contribuabilului/plătitorului ori a unei persoane desemnate de acesta.
– Inspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în timpul programului de lucru al contribuabilului/plătitorului. Inspecţia fiscală se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al contribuabilului/plătitorului, cu acordul scris al acestuia şi cu aprobarea conducătorului organului de inspecţie fiscală.

Sesizarea organelor de urmărire penală

Organul de inspecţie fiscală are obligaţia de a sesiza organele judiciare competente în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecţiei fiscale şi care ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracţiuni, în condiţiile prevăzute de legea penală.

Fiscul are obligaţia de a întocmi proces-verbal semnat de organul de inspecţie fiscală şi de către contribuabilul/plătitorul supus inspecţiei, cu sau fără explicaţii ori obiecţiuni din partea contribuabilului/plătitorului. În cazul în care cel supus inspecţiei fiscale refuză să semneze procesul-verbal, organul de inspecţie fiscală consemnează despre aceasta în procesul-verbal. În toate cazurile procesul-verbal trebuie comunicat contribuabilului/plătitorului. Procesul-verbal întocmit reprezintă act de sesizare, stând la baza documentaţiei de sesizare a organelor de urmărire penală.

Deja ai votat!
, , ,
Articolul precedent
20 Septembrie – termenul limita de depunere a declaratiilor privind proprietatile cetatenilor straini
Articolul următor
Amenzi pentru firmele care emit bonuri nefiscale sau incomplete

Te-ar mai putea interesa si:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog introdu o adresă email validă.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Meniu
×