Ce prevede noua legislatie din 2016, privind achizitiile publice

Legea reglementează modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică. Potrivit noii legi, principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică şi a organizării concursurilor de soluţii sunt: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea și asumarea răspunderii.

Principalele noutăți:

Procedurile de atribuire reglementate noua lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:

– 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
– 600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii;
– 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice.

Pragurile valorice prevăzute mai sus se modifică de către Comisia Europeană conform regulilor şi procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 6 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE. Agenţia Naţională de Achiziţii Publice (ANAP) va publica pe pagina sa de internet pragurile valorice stabilite de către Comisia Europeană, la data intrării în vigoare a acestora.

Autoritatea contractantă atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile menționate mai sus prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor consacrate de legea achizițiilor publice.

Prin normele metodologice se stabilesc condiţiile şi modalităţile de aplicare a procedurii simplificate. Aplicarea procedurii simplificate presupune cel puţin termene mai scurte şi formalităţi procedurale reduse faţă de cele prevăzute în cuprinsul legii pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei.

Procedurile de atribuire reglementate de noua lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii sunt următoarele:

– licitaţia deschisă;
– licitaţia restrânsă;
– negocierea competitivă;
– dialogul competitiv;
– parteneriatul pentru inovare;
– negocierea fără publicare prealabilă;
– concursul de soluţii;
– procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
– procedura simplificată.

Noua lege reglementează posibilitatea ca autoritatea contractantă să se consulte în mod transparent cu piața în vederea obținerii unor răspunsuri cu privire la evoluțiile cu caracter tehnic și financiar din domeniul pentru care se intenționează organizarea unei proceduri de achiziție publică.

Se reglementează că autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În acest sens, autoritatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei.

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire:

– preţul cel mai scăzut;
– costul cel mai scăzut;
– cel mai bun raport calitate-preţ;
– cel mai bun raport calitate-cost.

Autoritatea contractantă nu va utiliza costul cel mai scăzut/preţul cel mai scăzut drept criteriu de atribuire în cazul:

– anumitor categorii de contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru de lucrări sau de servicii care au ca obiect servicii intelectuale şi care presupun activităţi cu nivel de complexitate ridicat;
– contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de lucrări sau de servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene şi drumuri judeţene.

Se reglementează posibilitatea ca, în vederea participării la o procedură de achiziție publică, ofertanții să depună inițial un document unic european în format electronic (DUAE), urmând ca,  înainte de atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă să solicite ofertantului clasat pe primul loc să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Se reglementează posibilitatea utilizării unor liste oficiale de operatori economici agreați, care optează pentru un sistem de certificare de către organisme de drept public sau privat.

Se reglementeză condițiile în care un contract de achiziție publică poate fi modificat pe durata executării acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, precum și cazurile în care pot fi denunțate contractile de achiziție public de către autoritatea contractantă.

Duratele minime ale procedurilor de atribuire reglementate prin noua lege sunt mai scurte decât cele prevăzute de legislația actuală.

Prin excepție, prevederile referitoare la utilizarea  de către autoritățile contractante a sistemului e-Certis  (sistemul electronic implementat şi administrat de Comisia Europeană cuprinzând informaţii privind certificate şi alte documente justificative solicitate în mod obişnuit de autorităţile contractante în cadrul procedurilor de atribuire)  vor intra în vigoare începând cu data de 18 octombrie 2018.

Noua lege se aplică procedurilor de atribuire iniţiate după data intrării sale în vigoare, precum și contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru încheiate după data intrării sale în vigoare.

Normele de aplicare a legii vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern în şedinţa din 31 mai 2016

Deja ai votat!

Vezi comentariile
mai jos

continut legea 98 2016

Distribuie acest articol

Articolul anterior
Legislatia privind achizitiile publice s-a schimbat – Noi prevederi, incepand cu luna Mai 2016
Articolul următor
Cerintele generale ale unui sistem CRM

Te-ar mai putea interesa si:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.