Cazierul fiscal si certificatul de cazier fiscal

Pentru a evita evaziunea fiscală şi a-şi menţine afacerea pe o direcţie liberă de orice impedimente ori nereguli fiscale, orice firmă trebuie să cunoască toate faptele pe care ar trebui să nu le săvârşească, în aşa fel încât să nu fie înscrise în cazierul fiscal. Consultanţii AttoSOFT vă prezintă o scurtă incursiune în privinţa pricipalelor elemente ale unui cazier fiscal.

Ce este cazierul fiscal? Faptele săvârşite de contribuabilii – persoane fizice şi juridice, sau de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţi legali ai persoanelor juridice, considerate ca infracţiuni şi contravenţii incriminate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară se înscriu în cazierul fiscal al acestora.

Care este scopul cazierului fiscal? Scopul organizării cazierului fiscal îl formează prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, precum şi întărirea administrării impozitelor şi taxelor prin identificarea contribuabililor cu risc fiscal ridicat.

Cine poate accesa informatiile in cazierul fiscal? Informaţiile din cazierul fiscal sunt accesibile doar contribuabililor pentru cazierul propriu, precum şi organelor de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti pentru contribuabilii aflaţi în curs de urmărire sau judecată, şi autorităţilor fiscale competente, în baza acordurilor fiscale internaţionale.

Ce cuprinde cazierul fiscal? În cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au săvârşit fapte contrar legilor fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, denumiţi, în continuare contribuabili.

Când se scot din evidenţă faptele trecute în cazierul fiscal? Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă, dacă se află în următoarele situaţii:

a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;
b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;
c) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;
d) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii, cu excepţia faptelor prevăzute la lit. e), şi nu au mai săvârşit fapte într-o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la data achitării amenzilor sau după împlinirea unui termen de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat;
e) faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii la regimul produselor accizabile şi nu au mai săvârşit fapte într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte;
f) au fost stinse creanţele fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent. Data scoaterii din evidenţă este data stingerii creanţelor fiscale, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac. În situaţia în care creanţele fiscale nu au fost stinse în termen de 5 ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenţă se realizează începând cu această dată;
g) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat. Data scoaterii din evidenţă este data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazul prevăzut la art. 78 alin. (5) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivării contribuabilului în situaţia în care acesta a fost declarat inactiv pentru cazurile prevăzute la art. 78 alin. (5) lit. b) sau c) din ordonanţa mai sus menţionată;
h) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

Termenul de valabilitate al certificatului de cazier fiscal. Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai, în scopul în care a fost eliberat.

Taxa de eliberare a certificatului de cazier fiscal. Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal sau pentru transmiterea electronică a informaţiilor din cazierul fiscal se percepe o taxă de 20 lei pentru fiecare persoană (această taxă se plateşte la unitatile de trezorerie şi contabilitate publică sau la Oficiul National al Registrului Comertului, după caz.)

Procedura de solicitare a unui certificat de cazier fiscal. In vederea obţinerii acestui document, persoanele fizice depun la ANAF următoarele documente:

– cerere de solicitare a cazierului fiscal;
– chitanţă pentru taxa de 20 lei;
– o copie a actului identitate (BI/CI) sau o copie de pe actul de identitate a reprezentantului, după caz;
– o procură autentică sau imputernicire avocaţială, în cazul când cererea de eliberare a cazierului fiscal nu se depune de către persoana titulară.

Persoanele juridice, trebuie să depună:

– cererea de obţinere a cazierului fiscal;
– chitanţă de 20 lei;
– o copie după actul de identitate (BI/CI) – administrator sau reprezentant pe bază de mandat, după caz;
– actul care atestă numirea reprezentantului legal al acestora;
– împuternicirea, în cazul în care cererea se depune prin alt reprezentant.

Deja ai votat!

Vezi comentariile
mai jos

cazierul fiscal, certificatul fiscal, contribuabili, evaziune fiscala, evidenta persoane juridice

Distribuie acest articol

Articolul anterior
Impozitele aplicabile entitatilor economice din Romania
Articolul următor
Topul celor mai importante modificari ale legislatiei fiscale in Iulie 2015

Te-ar mai putea interesa si:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Fill out this field
Fill out this field
Te rog să introduci o adresă de email validă.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.